Barion Pixel
+36 70 776 1123 / libellecrafts.info@gmail.com

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF tartalmazza a Libelle Crafts webáruház (továbbiakban Webáruház/Weboldal) használatának feltételeit az alábbiak szerint:


A Webáruház címe:
www.libellecrafts.com


1. A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Vállalkozás neve: Libelle Crafts
Vállalkozó neve: Futó Andrea egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 52566020
Adószám: 69008764-1-26
Statisztikai számjel: 69008764-3299-231-06
Székhelye: 6725 Szeged, Dobó utca 29.
Bankszámlaszám: 11773353-01527522-00000000

2. Ügyfélszolgálat adatai:
Email: libellecrafts.info@gmail.com
Telefon: +36 70 776 1123 (normál díjszabású)

3. Általános tudnivalók:

3.1. Jelen ÁSZF a www.libellecrafts.com weboldalon működő (továbbiakban: Weboldal/Webáruház) használatának szabályait határozza meg. Az alábbiak nem vonatkoznak a Weboldalon keresztül elért más weboldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv”) valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014 Kormányrendelet (továbbiakban: „Korm. Rendelet”) szabályozza.

3.2. Jelen ÁSZF minden olyan adás-vételre és szolgáltatás-igénybevételre kiterjed, melyet az Ügyfél a Webáruházban kezdeményez.

3.3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.4. A Webáruház szolgáltatásainak minden része elérhető minden Ügyfél számára, regisztráció nélkül is.

3.5. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet egyebek mellett tájékoztatja a rendelés rögzítéséről.

3.6. Ügyfél kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket megismerte és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ügyfél erre hivatkozással kifejezetten nyilatkozik arról, hogy lemond jelen Általános Szerződési Feltételek megtámadásának jogáról.


4. Az általános szerződési feltételek elfogadása:

4.1. A regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) az Ügyfél, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója (Ügyfél) között.

4.2. Ha az Ügyfél az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.


5. A megrendelés lépései:

5.1. Regisztráció (nem kötelező)

5.1.1. A regisztráció a weboldal felső főmenüjéből, vagy lábléc menüjéből elérhető, vagy a weboldal oldalsó részén, található "Bejelentkezés" kezelőpanelen keresztül érhető el. Nyissa meg a regisztrációs oldalt és töltse ki az ott található űrlapot értelemszerűen, majd kattintson az űrlap alján lévő "Regisztráció" gombra. A regisztrációs adatok megadásakor kötelező valós adatok megadása. Ha az Ügyfél a "Kosár" menüből továbblép a "Szállítási és fizetési mód kiválasztása" menüponthoz, szintén van lehetősége a regisztrációra. Sikeres regisztráció esetén regisztrációjának sikerességét jelzi a weboldal, vagy adathiányosság esetén az űrlap marad a képernyőn, és figyelmezteti Önt, hogy mely rubrikák nem kerültek kitöltésre, vagy lettek helytelenül kitöltve. Sikeres regisztráció esetén a rendszer azonnal be is lépteti Önt a weboldalon, ekkor a "Bejelentkezés" panelen kiírásra kerül, hogy milyen néven jelentkezett be.

5.1.2. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

5.1.3. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom linkre kattintást követően van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni. Folyamatban lévő rendelés esetén az Ügyfél a rosszul megadott szállítási adatait a szállítás megkezdéséig módosíthatja, melyet az Ügyfélszolgálaton jelezhet.

5.1.4. Regisztráció törlése:

5.1.4.a. Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel (libellecrafts.info@gmail.com). Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5.1.4.b. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.1.4.c. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

5.2. A kosár használata

5.3. Szállítási és fizetési mód kiválasztása

5.4. Teljes végösszeg és adatok megadása, lehetőség egyéb megjegyzésekre

5.5. A megrendelés összegzése, véglegesítése

5.6. A megrendelés visszaigazolása


6. Megrendeléssel kapcsolatos információk:

6.1. A termékek lényeges tulajdonságait az Ügyfél a termékek bemutató oldalain tekintheti meg. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére (elérhetőség a 2. pontban).

6.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

6.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Banki átutalás (vagy online bankkártyával történő fizetés) kezdeményezéskor, a fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Ezen fizetési módok választása esetén a termék átvétele csak a pénz beérkezése után lehetséges.

6.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

6.5. A vásárlás folyamata:

6.5.1. A Webáruház termékkatalógusában böngészve összeállíthatja kosarának tartalmát. A kiválasztott termék részletes adatlapján megtalálja minden megvásárolható terméknél a "Kosárba tétel" gombot, mely előtt egy kis rubrikában a megvásárolni kívánt mennyiséget, darabszámot adhatja meg. A "Kosárba tétel" gomb megnyomása után a kiválasztott termék a kosárba kerül, melyről a honlap visszajelzést ad vagy egy felugró üzenet formájában, vagy a kosár részletes tartalmának megjelenítésével. A virtuális kosarához további termékeket adhat, a kosarának a tartalmát tetszőlegesen módosíthatja például a kosárban lévő termékek darabszámának megváltoztatásával, vagy termékek kosárból való eltávolításával. Amennyiben a kosárban szereplő termékek mennyiségét megváltoztatja, a változtatásokat követően kattintson a termékek felsorolása alatt található "Frissítés" gombra, ekkor a kosár automatikusan újraszámolja az árakat, és rögzíti a változtatott mennyiségeket. Amennyiben összeállította kosarának tartalmát a vásárlási folyamat megkezdéséhez kattintson a kosár oldalon a "Megrendelem" gombra!

6.5.2. Ha még nincsen bejelentkezve a honlapunkra, akkor a megjelenő oldalon lehetősége van bejelentkezni vagy regisztrálni, illetve beállítástól függően lehetőség van a regisztráció nélküli vásárlásra is. Jelentkezzen be honlapunkra, vagy válassza a regisztrációt vagy a regisztráció nélküli vásárlást!

6.5.3. A vásárlási folyamat következő lépésében válassza ki a termékek átvételének módját, azaz a szállítási módot, illetve válassza ki a fizetési módot is! A "Szállítási és fizetési mód kiválasztása" oldalon a különböző termék átvételi és házhozszállítási lehetőségek díját is feltüntettük. A szállítási és fizetési mód kiválasztását követően kattintson a "Tovább" gombra!

6.5.4. A következő képernyőn látható a kosár összesített értéke, a kiválasztott szállítási mód díja és ezek összege, tehát a fizetendő végösszeg is, ahol lehetősége nyílik a fizetendő végösszeg ellenőrzésére. A megjelenő űrlapon töltse ki a számlázási adatokat, kiszállítás esetén a szállítási adatokat és a kapcsolattartási adatokat is! Kérjük, hogy pontosan és figyelmesen töltse ki az adatokat, mert a megrendelést csak pontos adatok esetén tudjuk teljesíteni! A megrendeléshez tartozóan kéréseket, kérdéseket, információkat, egyéb megjegyzéseket is megadhat a "Megjegyzés" rovatban! Amennyiben kitöltötte az adatokat, kattintson a "Tovább" gombra!

6.5.5. A következő képernyőn lehetősége van még a megrendelés véglegesítése előtt a megrendelt termékek, a szállítási és fizetés mód, illetve a megadott adatok ellenőrzésére! Amennyiben az adatokban hibát talál, lépjen vissza és korrigálja a hibás, például elgépelt adatokat! Ha minden adatot rendben talál, akkor jelölje be az ÁSZF és egyéb feltételek elfogadásának igazolását, illetve a fizetési kötelezettség keletkezésének elfogadását jelző mezőt/mezőket és kattintson a "Megrendelem" gombra!

6.5.6. Ha online bankkártyás fizetést választott, akkor a rendszer megjeleníti a biztonságos online fizetési felületet, ahol lehetősége van az online fizetés lebonyolítására! Az online fizetés minden esetben a szerződött Banki vagy online fizetéssel foglalkozó szerződött partnerünk biztonságos weboldalán történik, a megadott bankkártya adatok webáruházunkhoz nem jutnak el, így természetesen nem ismerjük meg és nem tároljuk azokat.

6.5.7. Sikeres megrendelés esetén honlapunkon megjelenik a sikeres vásárlást megköszönő oldal, illetve e-mailben is visszaigazoljuk automatikusan a vásárlást. Ha a vásárlást visszaigazoló e-mailünk nem érkezne meg Önhöz 10-15 percen belül, akkor kérjük, ellenőrizze, hogy e-mail címét helyesen adta-e meg honlapunkon és hogy az e-mailünk nem került-e véletlenül a spam, vagy promóciók mappájába! Sikeres rendelést követően a kosár tartalma üres állapotba kerül. Amennyiben befejezte a vásárlást és be van jelentkezve a honlapra, az oldal tetején található "Bejelentkezés" panelen van lehetősége a honlap bezárása előtt kijelentkezni a rendszerből.


7. Adatbeviteli hibák javítása:

7.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).


8. Az adásvételi szerződés létrejötte:

8.1. Ha az Ügyfél megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Ügyfél) és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

8.2. Az Ügyfél elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

8.3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. Az Ügyfél számára a Webáruházba történő bejelentkezés után is hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.


9. A termék lényeges tulajdonságai:

9.1. A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. Továbbá érdeklődhetnek a megadott ügyfélszolgálai elérhetőségek valamelyikén.


10. Árak:

10.1. A Webáruházban közzétett árak az általános forgalmi adóval (ÁFA) növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A szállítási költséget a szállítás módja és a csomag mérete határozza meg.

10.2. A termékek ára magyar Forintban (Ft) kerül feltüntetésre.


11. Szállítási és fizetési módok:

11.1. Szállítási feltételek:

11.1.1. A fuvardíjat az Ügyfél viseli, a fuvardíj a számlán külön feltüntetésre kerül. A fuvardíjat csomag mérete és az átvételi mód határozza meg. A vásárlási folyamat közben feltüntetésre kerül az adott rendelés szállítási díja.

11.1.2. Magyarországon belül ingyenes a szállítás (szállítási módtól függetlenül), ha a kosár értéke meghaladja a 40.000 Forintot. A szállítási költséget az Ügyfél viseli, ha nem a Szolgáltató hibájából a csomag átvétele nem történt meg vagy sikertelen kézbesítés esetén, amikor a Szolgáltató visszakapja a csomagot és újra fel kell adnia azt.

11.1.3. Ha egy Ügyféltől azonos napon több külön megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek. Amennyiben az Ügyfél a második megrendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, de a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.

11.1.4. A megrendelt termékek személyesen is átvehetőek előre egyeztetett helyen és időpontban. A megrendelés után emailben értesítést küldünk az átvétellel kapcsolatosan.

11.1.5. A Szolgáltató a szállítási díj módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja.

11.1.6. Meghatározott, konkrét órára történő szállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

11.1.7. Kérjük a csomagot kézbesítéskor, átvétel előtt szíveskedjék megvizsgálni és esetlegesen a termékeken vagy a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Jegyzőkönyv hiányában a terméket sem kicserélni, sem pótolni nem áll módunkban. A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a futár jelenlétében rögzítésre kerül.

11.1.8. A csomag átvételekor a csomag átadója kérheti az átvevő személyazonosságának igazolását.

11.1.9. A házhozszállítás csak Magyarország területén található címre lehetséges. Külföldi címre történő rendeléseket a Magyar Postával juttatjuk el a megadott címre. Ennek a díja a Magyar Posta weboldalán található. www.posta.hu/dijszabasok.

11.2. Szállítási módok, díjak, egyéb információk:

11.2.1. Személyes átvétel:
Ára: Bruttó 0 Ft
Személyes átvétel előre egyeztetett helyen és időben lehetséges.

11.2.2. Áruátvétel FOXPOST automatából - bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással:
Ára: Bruttó 1140 Ft
A csomagot a kiválasztott FOXPOST automatába küldjük. Várható szállítási idő: 2-3 munkanap. A csomag megőrzési ideje: 3 nap.

11.2.3. Áruátvétel FOXPOST automatából - utánvéttel:
Ára: Bruttó 1335 Ft
A csomagot a kiválasztott FOXPOST automatába küldjük, ahol kizárólag Bankkártyával egyenlítheti ki a csomag árát! Várható szállítási idő: 2-3 munkanap. A csomag megőrzési ideje: 3 nap.

11.2.4. Áruátvétel Packeta átvevőhelyen - bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással:
Ára: Bruttó 1490 Ft
A csomagot a kiválasztott Packeta csomagpontra vagy Z-boxba küldjük. Várható szállítási idő: 2-3 munkanap. A csomag megőrzési ideje: 7 nap.

11.2.5. Házhozszállítás - bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással:
Ára: Bruttó 2400 Ft
A csomagot futárszolgálat viszi házhoz. Várható szállítási idő: 2-3 munkanap.

11.2.6. Házhozszállítás - utánvéttel:
Ára: Bruttó 2590 Ft
A csomagot futárszolgálat viszi házhoz. A küldeményt azután veheti át a vásárló, miután készpénzzel kifizette annak árát! Várható szállítási idő: 2-3 munkanap.

11.2.4. Postán maradó - bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással:
Ára: Bruttó 2265 Ft
A csomagot a kiválasztott Postára küldjük. Várható szállítási idő: 1-2 munkanap. A csomag megőrzési ideje: 10 nap.

11.2.8. Ingyenes a szállítás (szállítási módtól függetlenül, belföldön), ha a kosár értéke meghaladja a 40.000 Forintot.


11.3. Fizetési módok:

11.3.1. Bankkártyás fizetés:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

11.3.2. Banki átutalás:
A bankszámlaszám melyre a megrendelést követően az utalást meg kell indítania:
Futó Andrea
OTP Bank Nyrt.
11773353-01527522-00000000
közlemény: megrendelés száma

Banki átutalás esetén, kérjük a megjegyzés rovatba szíveskedjék beírni a megrendelés számot, melyet a visszaigazoló email tartalmaz. Amennyiben banki átutalással fizet, rendszerünk a kiválasztott terméket foglalásba helyezi, a terméket az átutalt vételár bankszámlánkra beérkezésének megerősítése után szállítjuk ki. A vásárlásról szóló számlát a csomaggal együtt kapja meg, a csomag tartalmaként. Ha rendszerünk nem kap az utalásról megerősítést 5 napon belül, akkor emlékeztető e-mailt küldünk. Ha további 3 napon belül sem érkezik megerősítés, akkor a rendelést töröljük és eltávolítjuk rendszerünkből.

11.3.3. Fizetés utánvéttel:
Amennyiben az utánvéttel való fizetést választja, a megrendelt terméket a rendelés során megadott címre kiszállítjuk, és a rendelés ellenértékét a futárnak/csomagautomatának/csomagpontnak kell átadnia.


12. Termékek átvétele:

12.1. Átutalással történő előrefizetés esetén a termék átvételekor az átadó kérheti az átvevő személyazonosságának igazolását.

12.2. Visszáru szállítási feltételei megtalálhatóak az egyes esetek leírásaiban. (14. -Kellékszavatosság, 15. Termékszavatosság, 16. Jótállás, 17. Elállás).


13. Kedvezmények és kuponos akciók:

13.1. A Szolgáltató kedvezményeket és kuponos vásárlást is biztosíthat, melyek aktuális feltételeit az oldalon feltünteti.


14. Kellékszavatosság:

14.1. Milyen esetben élhet Ügyfél a kellékszavatossági jogával?
Ügyfél a libellecrafts.com hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

14.2. Milyen jogok illetik meg Ügyfelet kellékszavatossági igénye alapján?
Ügyfél – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

14.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél kellékszavatossági igényét?
Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

14.4. Kivel szemben érvényesítheti Ügyfél kellékszavatossági igényét?
Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

14.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a terméket a libellecrafts.com-tól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


15. Termékszavatosság:

15.1. Milyen esetben élhet Ügyfél a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ügyfél – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

15.2. Milyen jogok illetik meg Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

15.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.

15.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

15.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfél kell bizonyítania.

15.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

15.7. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok az 16.1. és a 16.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik az Ügyfelet.

15.8. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesíthet.


16. Jótállás:

16.1. Kötelező jótállás:
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. sz. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.

16.2. Önkéntes jótállás:
A Szolgáltató egyes termékekre a Weboldalon szereplő terméktájékoztatók alapján egyedi idejű jótállást (garanciát) vállal, mely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen szereplő adatok útján közli.

16.3. Az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Az Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

16.4. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően az Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét, vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás, vagy csere nem lehetséges, vagy a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

16.5. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibákra, melyek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása a Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

16.6. Az ügyfél jótállási, szavatossági igényét a Szolgáltatói adatok között feltüntetett e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. A szavatossági vagy jótállási igény érvényesítése kapcsán a hibás termék Ügyféltől történő visszaszállítása a Szolgáltató feladata és költsége. Jótállással és szavatossággal kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, keresse Ügyfélszolgáltunkat.


17. Elállás joga:

17.1. Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Futó Andrea, 6725 Szeged, Dobó utca 29. vagy a libellecrafts.info@gmail.com címre. Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

17.2. Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha Ügyfél eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ügyfél az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Amennyiben több tételt rendelt az Ügyfél és csak egyik terméktől áll el, abban az esetben csak a visszaküldött termék vételára kerül visszatérítésre a szállítási költség nem. Amennyiben a vásárolt termék garanciális javításra a szolgáltató költségén visszaküldésre került, de a termék hibátlan vagy javítható és a vásárló a garanciális folyamat közben a vásárlástól eláll, akkor a termék eredeti szállítási költsége nem kerül visszatérítésre, mivel a termék visszaküldésének költségét a garanciális ügyintézés során a szolgáltató állta, elállás esetén pedig a vásárlót terheli.

17.3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ügyfél köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A termék utánvétellel nem küldhető vissza a Szolgáltató részére, utánvételt a Szolgáltató nem teljesít.

17.4. Elállás esetén a visszaküldött csomagokat az Ügyfél minden esetben a Szolgáltatónak köteles visszaküldeni a következő címre: Futó Andrea, 6725 Szeged, Dobó utca 29.

17.5. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének minden költségét az Ügyfél viseli. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, illetve a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költséget. Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

17.6. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

17.6.1. amennyiben az Ügyfél nem természetes személy.

17.6.2. olyan termék értékesítése esetén, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (személyre szabott termék), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

17.6.3. a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

17.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a termék árának visszatérítése előtt a terméket megvizsgálja, és amennyiben az sérült, vagy a szokásos kipróbálásnál nagyobb mértékű használat jeleit mutatja, esetleg szennyezett, vagy hiányos, ide értve az eredeti csomagolás hiányát is, a visszatérítés összegét csökkentse.


18. Szerzői jogok:

18.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.


19. Jogérvényesítési lehetőségek:

19.1. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: www.jarasinfo.gov.hu

19.2. A békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettség alapján a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Csongrád Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36 62 554 250 / +36 62 554 118
Fax: +36 62 426 149
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

19.3. Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

19.4. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.


20. Egyebek:

20.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfél előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Általános Szerződési Feltételeket.


Jogi nyilatkozat


Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.


Általános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)


Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!